Hou Hallens venner

Opdateret 14. april 2020

Hou Hallens venner

Hou Hallens Venner er som navnet antyder en støtteforening, som primært er sat i verden, for at yde støtte til Hou Hallen.


Foreningen blev stiftet i 1987, og i løbet af alle disse år har vi støttet HouHallen med ca. 3.000.000 kr.


Mindst 100.000 kr overføres hvert år til hallen med det primære formål at forbedre faciliteterne for hallens brugere.


Desuden udloddes hvert år ca 20% af foreningens overskud til andre foreninger og institutioner i lokalområdet.


Foreningen tjener pengene ved hvert år at afholde følgende aktiviteter:


   Hou Loppemarked [udsat til september 25./26. 2021]

   Overvåget P-plads under Tunø Festivalen [aflyst]

   Hou Havnefest - hvert år den 2. weekend i juli [aflyst]


Alle arrangementer bygger på frivillig og ulønnet arbejdskraft. Alene til Hou Havnefest er et par hundrede frivillige i sving.


Har du tid, lyst og mulighed for at give en hånd med til en af aktiviteterne, så kontakt foreningens formand. Det sociale samvær er vægtet meget højt blandt de mange frivillige. Og endelig går pengene til et rigtigt godt formål.HUSK  HUSK

DER ER LOPPEMARKED  I HOU HALLEN

HVERT ÅR  I APRIL ell MAJ